Borang Permohonan Guru Tabika Taska KEMAS 2014 Online

0 353

Borang Permohonan Guru Tabika Taska KEMAS 2014 Online . Program mengikuti kursus pendidikan awal kanak-kanak di Tabika Kemas kini telah dibuka mulai 16 Jun 2014 sehingga 27 Jun 2014 untuk sesi pendaftaran. Berikut adalah maklumat penting mengenai permohonan guru Tabika KEMAS bagi tahun 2014.

tabika-kemas

Syarat Kelayakan Guru Tabika/ Taska KEMAS 2014

  • Berumuar antara 21 – 35 TAHUN
  • Kakitangan kerajaan bertaraf TETAP, lulusan Kolej Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) tidak layak untuk memohon jawatan ini
  • Hanya calon yang telah menamatkan pengajian diperingkat diploma dan telah bergraduasi
    (a) DIPLOMA yang diiktiraf oleh Kerajaan (keutamaan kepada calon yang memiliki Diploma dalam bidang Pendidikan Awal Kanak-kanak);
  • (b) Kepujian Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

Borang Permohonan Guru Tabika Taska KEMAS 2014 Online

1, Sila Download borang permohonan tabika kemas dibawah dengan memuat turut ketiga-tiga muka surat dibawah:

(Nota: Borang perlulah dicetak dan butiran/ maklumat di isi dengan lengkap)

2. Borang hendaklah dihantar ke PEJABAT KEMAS NEGERI yang dipilih SEBELUM tarikh tutup permohonan. Alamat PEJABAT KEMAS NEGERI adalah seperti berikut: Senarai Alamat Pejabat KEMAS Setiap Negeri

3. Sebarang kelewatan permohonan tidak akan dipertimbangkan

4. Permohonan yang tidak lengkap tidak akan dilayan

Lokasi Dan Tempoh Kursus Tabika KEMAS

Maklumat Asas : Kursus sepenuh masa

Tempat : INSTITUT / PUSAT LATIHAN KEMAS

Tempoh : Tiga (3) bulan atau tertakluk kepada perubahan yang ditetapkan oleh Jabatan

Keputusan Temuduga Guru Tabika Taska KEMAS 2015

Hanya calon yang layak sahaja akan dipanggil untuk temu duga. Calon-calon yang tidak dihubungi selepas empat (4) bulan daripada tarikh tutup iklan dianggap tidak berjaya. Surat pemberitahuan tidak akan dikeluarkan oleh Jabatan.

Tarikh Tutup Permohonan

27 Jun 2014

Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More